Regulácia TUV – Nemocnica Salgotarján

 • Názov akcie: Regulácia ohrevu TÚV pomocou termodynamických panelov
 • Rok realizácie: 2013
 • Riadiaci systém: Tecomat Foxtrot
 • Miesto realizácie:  Šalgotarján
 • Web nemocnice: www.szlmk.hu
 • Dodávateľ termodynamických jednotiek: Svet Energií

Na streche nemocnici bolo nainštalovaných spolu 128 termodynamických panelov rozdelených do 8 termodynamických čerpadiel, ktoré spolu s pôvodným systémom nemocnice ohrievajú teplú úžitkovú vodu. Každá jednotka je ovládaná zvlášť podľa potreby. Pre projekt sme vyhotovili vizualizáciu, v ktorej sú všetky namerané hodnoty a možnosť zadávať požadované hodnoty. Vizualizácia je riešená cez internet pomocou webserveru, ktorý generuje PLC. Naša firma do projektu dodala meranie a reguláciu pre oba systémy. Regulácia zabezpečuje automatické fungovanie systému.

Vizualizácia

 

Zobrazované hodnoty zahŕňajú:

 • Výkon termodynamických jednotiek
 • Požadovaný výkon termodynamických jednotiek
 • Spotreba termodynamických jednotiek
 • Teploty vody v zásobníkoch a rôznych častiach systému
 • Tlak v systéme

Displej nie je len informatívneho charakteru a dajú sa na ňom na staviť aj požadované hodnoty.

Galéria