Regulácia kogeneračných jednotiek – Nemocnica v Kežmarku

  • Názov akcie: Regulácia kogeneračných jednotiek – Nemocnica Kežmarok
  • Rok realizácie: 2013
  • Riadiaci systém: Tecomat Foxtrot
  • Miesto realizácie: Kežmarok
  • Web nemocnice: https://nemocnicakezmarok.agel.sk/

V nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku bol inštalovaný systém dvoch kogeneračných jednotiek, pre ktorý naša firma dodala regulačný software a prvky MaR. Kogeneračné jednotky dodávajú nemocnici elektrickú energiu. Zo zvyškovej energie ktorá vzniká nutným chladením jednotiek sa vyrába teplá úžitková voda. Výkony kogeneračných jednotiek sú regulované na základe spriemerovania nameranej spotreby nemocnice, ktorá sa meria v rámci nášho systému. Regulácia má ako hlavnú úlohu vyrobiť len toľko elektrickej energie, koľko nemocnica spotrebuje. Ovládanie je možné cez WEB alebo dotykový displej osadený priamo na rozvádzači.

Displej

Displej zobrazuje na mieru vytvorené prostredie obsahujúce:

  • Stav jednotky ON/OFF
  • Spotreba elektrickej energie
  • Výkony a požadované výkony jednotiek
  • Teploty zásobníkov 

Displej nie je len informatívneho charakteru a dajú sa na ňom na staviť aj požadované hodnoty.

Galéria