RD Košice

  • Názov akcie: RD Košice
  • Rok realizácie: 2000
  • Riadiaci systém: Tecomat Foxtrot
  • Relizácia: klient

Riadiaci systém inteligentného domu bol navrchnutý a osadený samotným zákazníkom. Naša firma pripravila software do už pripraveného systému. Bolo použité PLC Tecomat Foxtrot s príslušnými aktormi a ovládacími prvkami.

Ovláda sa osvetlenie a žalúzie. Osadené ovládacie prvky osvetlenia majú zabudované snímače teploty. Na základe nameraných hodnôt je ovládané vykurovanie a chladenie.

Ovládanie je možné cez spínače v miestnostiach a tiež cez WEB. Bol osadený aj kapacitný dotykový displej veľkosti 4″ ID-31. Z panelu je možné ovládať všetky funkcie systému a aj jednoduchú diagnostiku.

 

ID-31

Centrálne ovládanie rekuperácie.

ID-31

Ovládanie obývačky – kúrenie, chladenie a žalúzie.