HotelDaro

  • Názov akcie: Regulácia vykurovania – Hotel Daro
  • Rok realizácie: 2014
  • Riadiaci systém: mojdomclik.sk
  • Miesto Realizácie: Hodruša-Hámre
  • Web hotela: hoteldaro.sk

Hotel sa nachádza v známej rekreačnej oblasti Hodruśa-Hámre. Jedná sa o trojhviezdičkový hotel s 2 poschodiami s ubytovacou kapacitou 42 postelí. Disponuje s vlastným wellness. V hoteli sa nachádza reštaurácia a bar ktorý navštevujú aj neubytovaný hostia.

Popis regulácie

Realizovaná regulácia rieši výrobu a distribúciu tepla. Je riešená aj zónová regulácia miestností. Systém sleduje tlak vody vo vykurovacom systéme a stará sa o doplnenie tlaku ústredného vykurovania. V prípade poruchy zasielam e-mailovú správu. Samotnú elektroinštaláciu zabezpečil zákazník.

Zdroj tepla

Zdroj tepla tvorí kaskáda troch plynových kondenzačných kotloch. Každý z nich je ovládaný samostatne pomocou signálu 0..10V. Sleduje sa teplota aj stav kotlov. Kaskáda zabezpečuje rovnomerné zaťaženie kotlov a tiež plynulú reguláciu výkonu.

Príprava teplej úžitkovej vody

Zásobu tepla zabezpečujú dve zásobníky teplej úžitkovej vody. Riadená je tiež cirkulácia teplej úžitkovej vody s možnosťou riadenia podľa časového programu, teploty alebo ich kombinácii. Samotnú požadovanú teplotu teplej úžitkovej vody je možné nastaviť na danú hodnotu alebo podľa časového programu na 6 rôznych teplôt denne.

Rozvod tepla

Rozvod tepla je delený v štyroch hlavných okruhov. Dve z nich sú podlahové vykurovania a dve radiátorové vykurovania. Sú ovládané čerpadlá aj servopohony, ktoré sú ovládané plynule. Dodáva sa teplo aj do troch vzduchotechnických jednotiek. Každá s riadiacim systémom komunikuje nezávisle, a je možné nastaviť požadovanú  teplotu pre každú z nich samostatne.

Zónová regulácia

Zónová regulácia je riešená pomocou káblových snímačov teplôt v priestoroch. Ide o kombináciu štrnástičhť zón radiátorového a podlahových vykurovaní. Aby sa nenarušila architektúra, senzory sme osadili do už existujúsich prvkov elektroinštalácie. Pre každú zónu je možné nastaviť požadovanú teplotu. Zónová regulácia svoju požiadavku posiela do riadenia okruchu, a tým je zabezpečená čo najvyššia úspora energie.